หลักสี่มอบความรักคนชราถูกทอดทิ้ง ระดมเจ้าหน้าที่พัฒนาสถานพักฟื้น

น.ส.ระเบียบ กูบกระบี่ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กล่าวว่า เขตกำหนดจัดกิจกรรม "มอบความรัก มอบความสดใสแก่ ผู้สูงวัย สถานพักฟื้นคนชรา" เนื่องในเดือนแห่งความรัก กุมภา-วาเลนไทน์ โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ที่สถานพักฟื้นคนชราบางเขน ซอยวิภาวดีฯ 64 เขตหลักสี่ ซึ่งเป็นบ้านพักคนชราที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิธารนุเคราะห์

โดยนำข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานเขตหลักสี่ พัฒนาความสะอาดห้องพักและบริเวณโดยรอบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตัดแต่งต้นไม้ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก รวมทั้งประสานศูนย์บริการสาธารณสุข 53 (ทุ่งสองห้อง) ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจสุขภาพฟัน ตรวจวัดความดัน เจาะเลือดตรวจวัดเบาหวาน

นอกจากนี้ยังได้ประสานโรงเรียนในสังกัด ร่วมบรรเลงดนตรีไทย แสดงรำไทย ให้บริการนวดฝ่าเท้า และจัดกิจกรรมนันทนาการสร้างความผ่อนคลายแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำความดีให้แก่สังคมเสริมสร้างค่านิยมการมีจิตสาธารณะ

สำหรับมูลนิธิธารนุเคราะห์สถานพักฟื้นคนชราบางเขน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2511 ภายใต้การดูแลของสมาคมจีนเก๊กเอี๊ย แห่งประเทศไทย มีสถานที่ตั้งอยู่ใน ซ.วิภาวดีฯ 64 เขตหลักสี่ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งหรือผู้สูงอายุที่บุตรหลานไม่มีกำลังความสามารถเลี้ยงดูพักอาศัยรวมประมาณ 80 คน


ที่มา : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 แนวหน้า (Link)