เปิดสอนฟรี3ภาษา/29ศูนย์-รร.ฝึกอาชีพกทม.รับยุค"เออีซี"

นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกทม.เปิดเผยว่า ตามที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. มีนโยบายเร่งด่วนในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และมลายู เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

     ทั้งนี้ เบื้องต้น กทม.จะเปิดอบรมทั้ง 3 ภาษา ในศูนย์ฝึกอาชีพของกทม. ทั้งหมด 19 แห่ง และโรงเรียนฝึกอาชีพทั้งหมด10 แห่ง ซึ่งขณะนี้สำนักพัฒนาสังคม กทม. กำลังเตรียมการด้านข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ในการเปิดสอน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารกทม. โดยคาดว่าจะใช้เวลาในเตรียมการด้านต่างๆ ไม่เกิน 1 เดือนถึงจะแล้วเสร็จ เนื่องจากกทม.มีความพร้อมอยู่แล้วทั้งด้านสถานที่และงบประมาณ มีเพียงการจ้างบุคลากรที่จะต้องมีการสรรหา ซึ่งหากโครงการได้รับการอนุมัติก็สามารถดำเนินการได้ทันที

     ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะใช้งบประมาณไม่มาก มีเพียงค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรในการสอนเท่านั้น โดยการเปิดสอนภาษาในศูนย์ฝึกอาชีพ และโรงเรียนฝึกอาชีพของกทม.นั้น จะเปิดสอนทั้ง 3 ภาษา ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยประชาชนที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกเรียนได้ตามที่ตนเองสนใจ และการเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้ที่เข้าฝึกอบรมสามารถใช้พูดสื่อสารได้

     รองปลัดกทม.กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม สำหรับการเรียนการสอนภาษามลายูในโรงเรียนสังกัดกทม.นั้น ในเบื้องต้นจะเปิดสอนโรงเรียนนำร่อง 5 แห่งก่อน ซึ่งขณะนี้สำนักการศึกษา กทม. อยู่ระหว่างการเลือกโรงเรียนนำร่อง โดยคาดว่าน่าจะเป็นโรงเรียนทางด้านฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีชาวมุสลิมอยู่อย่างหนาแน่น นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านหลักสูตร การจัดหาครูที่จะมาสอน โดยการหาครูมาสอนในโรงเรียนนั้นมีความยุ่งยากกว่าการหาครูมาสอนที่ศูนย์ฝึกอาชีพและโรงเรียนฝึกอาชีพ ทั้งนี้ เนื่องจากมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์มากกว่า โดยครูที่มาสอนจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์ด้านภาษา ซึ่งจะต้องเป็นครูที่เป็นมืออาชีพจริงๆ


ที่มา : วันที่ 05 เมษายน 2556 สยามรัฐ (Link)