ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สถานการณ์ ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2560ลักษณะอากาศทั่วไป : ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง 

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา  ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองได้บางแห่ง
อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาถึงประเทศจีนตอนใต้และประเทศเวียดนามตอนบนแล้ว และจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่ 14-19 มีนาคม 2560 ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ประกอบกับในช่วงวันที่ 16-19 มีนาคม 2560 จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนเกิดพายุฤดูร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : ไม่มีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออก วันที่ 14 มี.ค. 2560  
- ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.46 ระดับน้ำปกติ 
- ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.59 ระดับน้ำปกติ
- ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. -0.08 ระดับน้ำปกติ

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (13 มี.ค.60)
- ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.10 ม.รทก. เวลา 08:00 น. 
- สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.55 ม.รทก. เวลา 10:00 น.  

ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา ณ หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (14 มี.ค. 60)
ระดับ +0.98 ม.รทก. เวลา 08:01 น.

ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา (14 มี.ค. 60 เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที)
นครสวรรค์  307
เขื่อนเจ้าพระยา 70
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 87

รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 13 มีนาคม 2560 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป) 
1. ส.แจงร้อน 8.9 กรัม/ลิตร เวลา 08:00 น. 
2. ส.ดาวคะนอง 8.4 กรัม/ลิตร เวลา 08:00 น. 
3. ส.บางกอกใหญ่ 5.8 กรัม/ลิตร เวลา 19.00 น. 
4. ส.เทเวศร์ 6.4 กรัม/ลิตร เวลา 12:00 น. 
5. ส.บางเขนใหม่ 3.7 กรัม/ลิตร เวลา 19:00 น. 

ปรับปรุงวันที่ : 14 มีนาคม 2560CommentShare