ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สถานการณ์ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560สถานการณ์วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560)
ลักษณะอากาศทั่วไป : พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ไว้ด้วย 

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา : ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือ ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ประกอบกับช่วงวันที่ 16-19 มีนาคม 2560 จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เกิดพายุฤดูร้อนเพิ่มมากขึ้นกับมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล :  มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.    

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : ไม่มีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออก วันที่ 16 มี.ค. 2560  
- ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.48 ระดับน้ำปกติ 
- ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.60 ระดับน้ำปกติ
- ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. -0.08 ระดับน้ำปกติ

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (15 มี.ค.60)
- ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.05 ม.รทก. เวลา 08:15 น. 
- สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.32 ม.รทก. เวลา 08:00 น.  

ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา ณ หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (16 มี.ค. 60)
ระดับ +0.97 ม.รทก. เวลา 08:25 น.

ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา (16 มี.ค. 60 เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที)
นครสวรรค์  283
เขื่อนเจ้าพระยา 70
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 88

รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 15 มีนาคม 2560 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป) 
1. ส.แจงร้อน 9.4 กรัม/ลิตร เวลา 08:00 น. 
2. ส.ดาวคะนอง 8.6 กรัม/ลิตร เวลา 08:00 น. 
3. ส.บางกอกใหญ่ 3.4 กรัม/ลิตร เวลา 21.00 น. 
4. ส.เทเวศร์ 6.5 กรัม/ลิตร เวลา 13:00 น. 
5. ส.บางเขนใหม่ 3.6 กรัม/ลิตร เวลา 20:30 น. 

ปรับปรุงวันที่ : 16 มีนาคม 2560CommentShare