ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สถานการณ์ ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2560ลักษณะอากาศทั่วไป : พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือด้านตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้หลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณา ที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฤดูร้อนไว้ด้วย สำหรับภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง
ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นกับมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : มีเมฆเป็นส่วนมาก โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ และลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : พื้นที่กรุงเทพมหานคร ฝนตกปานกลางถึงหนัก ปริมาณสูงสุดที่สำนักงาน เขตวังทองหลาง 79 มม. สถานีสูบน้ำคลองเจ้าคณุสิงห์ เขตวังทองหลาง 51 มม.สำนักงานเขตสวนหลวง 38.5 มม.

มีรายงานน้ำรอการระบายถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบรวม 7 รายการ ดังนี้
http://203.155.220.119/DDS_Flooding/list_flooding_02.php

รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออก วันที่ 18 มี.ค. 2560  
- ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.43 ระดับน้ำปกติ 
- ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.59 ระดับน้ำปกติ
- ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. -0.04 ระดับน้ำปกติ

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (17 มี.ค.60)
- ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.10 ม.รทก. เวลา 09:00 น. 
- สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.32 ม.รทก. เวลา 08:00 น.  

ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา ณ หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (18 มี.ค. 60)
ระดับ +0.95 ม.รทก. เวลา 08:49 น.

ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา (18 มี.ค. 60 เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที)
นครสวรรค์  282
เขื่อนเจ้าพระยา 70
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 89

รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 17 มีนาคม 2560 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป) 
1. ส.แจงร้อน 9.2 กรัม/ลิตร เวลา 09:00 น. 
2. ส.ดาวคะนอง 8.5 กรัม/ลิตร เวลา 09:00 น. 
3. ส.บางกอกใหญ่ 3.9 กรัม/ลิตร เวลา 21.30 น. 
4. ส.เทเวศร์ 6.4 กรัม/ลิตร เวลา 17:00 น. 
5. ส.บางเขนใหม่ 4.1 กรัม/ลิตร เวลา 10:00 น. 

ปรับปรุงวันที่ : 18 มีนาคม 2560CommentShare