ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

ร่วมประชุมและบรรยายแผนงานระบายน้ำกรุงเทพฝั่งตะวันตก ในการประชุมสื่อสัญจรวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ ผู้อำนายการกองระบบอาคารบังคับน้ำ และนายปวินท์สรรค์ กัลยาณพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 3 กองพัฒนาระบบหลัก สำนักการระบายน้ำ ร่วมประชุมและบรรยายแผนงานระบายน้ำกรุงเทพฝั่งตะวันตก ในการประชุมสื่อสัญจร ครั้งที่2 "เดินตามศาสตร์พระราชา เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานสร้างสมดุลน้ำลุ่มเจ้าพระยาช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง" ณ สำนักงานประตูระบายน้ำคลองมหาชัย โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-สนามชัย ซึ่งจัดโดยกรมชลประทาน
ปรับปรุงวันที่ : 20 มีนาคม 2560CommentShare