ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

ฉีดล้างช่องรับน้ำฝน ถนนพหลโยธินวันที่ 19 เมษายน 2560 พื้นที่กรุงเทพเหนือ กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการฉีดล้างช่องรับน้ำฝน ถนนพหลโยธิน จากพหลโยธินซอย10 ถึง คลองสามเสน 

ปรับปรุงวันที่ : 20 เมษายน 2560CommentShare