ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บ่อสูบน้ำเทศบาลสงเคราะห์กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 1 กองเครื่องจักรกล ร่วมกับกองระบบท่อระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาด 20 นิ้ว ความสามารถสูบ 0.5 ลบ.ม.ต่อวินาที ที่บ่อสูบน้ำตรงข้ามบริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บ่อสูบน้ำเทศบาลสงเคราะห์ (ความสามารถสูบ 3.0 ลบ.ม.ต่อวินาที) สูบเร่งระบายน้ำบริเวณหน้าตลาดประชานิเวศน์ ถนนเทศบาลสงเคราะห์

ปรับปรุงวันที่ : 20 เมษายน 2560CommentShare