ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตร



วันที่ 21 เมษายน 2560 นายอริยะ เมฆะกูล ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ นำเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรเนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3/2560   ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 





ปรับปรุงวันที่ : 21 เมษายน 2560



CommentShare