ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สร้างบ่อสูบน้ำ ลำรางข้างโรงงานโฟร์โมสต์ ถนนแจ้งวัฒนะเจ้าหน้าที่ขุดลอก กลุ่มงานวิศวกรรมคลอง กองระบบคลอง สนับสนุนเครื่องจักรรถขุดล้อยาง ดำเนินการร่วมกับกองเครื่องจักรกลและกองระบบท่อระบายน้ำ สร้างบ่อสูบน้ำ ลำรางข้างโรงงานโฟร์โมสต์ ถนนแจ้งวัฒนะ พื้นที่เขตหลักสี่

ปรับปรุงวันที่ : 18 พฤษภาคม 2560CommentShare