ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

เก็บขยะและวัชพืช คลองหลวงแพ่ง เขตหนองจอกหน่วยโครงการจัดเก็บผักตบชวา ตามการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทาน พื้นที่บำรุงรักษา 6 กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1 กองระบบคลอง จัดเก็บขยะและวัชพืช คลองหลวงแพ่ง เขตหนองจอก

ปรับปรุงวันที่ : 18 มิถุนายน 2560CommentShare