ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วงคลองบางจากกองเครื่องจักรกลดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ขนาด 10 นิ้วเพิ่มที่หมู่บ้านเศรษฐกิจ ช่วงคลองบางจากจำนวน 1 เครื่อง


ปรับปรุงวันที่ : 12 กรกฎาคม 2560CommentShare