ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

จัดเก็บผักตบชวา.ที่คลองลำเกร็ดหน่วยคลองสองตอนบน.และหน่วยเปิดทางน้ำไหล.พื้นที่.2.กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1.กองระบบคลอง.ฟันหญ้า,จัดเก็บผักตบชวา.ที่คลองลำเกร็ด.บริเวณคู้บอนซอย๖.แยก 2.ช่วงท้ายซอย.เขตคันนายาว.ทำต่อนื่อง

ปรับปรุงวันที่ : 12 กรกฎาคม 2560CommentShare