ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

.นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงคลองสามเสน(11 ส.ค.60) เวลา 08.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงคลองสามเสนจากถนนพหลโยธิน ถึงจุดที่กำหนดถนนพระรามที่ 6 ครั้งที่ 2 โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ผู้อำนวยการเขตพญาไท หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมคลอง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ   สำนักงานเขตพญาไท ร่วมลงพื้นที่

ปรับปรุงวันที่ : 11 สิงหาคม 2560CommentShare