ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

ล้างท่อระบายน้ำในศูนย์จัดเก็บขยะมูลฝอยอ่อนนุชกองระบบท่อระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพตะวันออกเจ้าหน้าที่รถดูดเลนดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในศูนย์จัดเก็บขยะมูลฝอยอ่อนนุช

ปรับปรุงวันที่ : 11 สิงหาคม 2560CommentShare