ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

เก็บวัชพืชผักตบชวาคลองประเวศหน่วยงานเก็บขยะทางน้ำคลองประเวศฯพื้นที่ 5 กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1 กองระบบคลอง  เก็บวัชพืชผักตบชวาคลองประเวศช่วงสะพานมอเตอร์เวย์เขตประเวศ

ปรับปรุงวันที่ : 13 กันยายน 2560CommentShare