ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

จัดเก็บขยะและวัชพืช คลองแสนแสบ เขตมีนบุรี



หน่วยงานคลองแสนแสบ (วัดทรัพย์สโมสรฯ) พื้นที่บำรุงรักษา 6 กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1 กองระบบคลอง จัดเก็บขยะและวัชพืช คลองแสนแสบ เขตมีนบุรี





ปรับปรุงวันที่ : 13 กันยายน 2560



CommentShare