ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

จัดเก็บวัชพืชคลองประเวศบุรีรมย์ ช่วงหน้าสุเหร่าหลวงแพ่ง ต่อเนื่องหน่วยงานรักษาคูคลองพื้นที่ 5 กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1 กองระบบคลอง จัดเก็บวัชพืชคลองประเวศบุรีรมย์ ช่วงหน้าสุเหร่าหลวงแพ่ง  เขตลาดกระบัง ดำเนินการต่อเนื่อง
ปรับปรุงวันที่ : 11 ตุลาคม 2560CommentShare