ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

จัดเก็บขยะและวัชพืช คลองนครเนื่องเขตหน่วยโครงการจัดเก็บผักตบชวา ตามการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทาน พื้นที่บำรุงรักษา 6 กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1 กองระบบคลอง จัดเก็บขยะและวัชพืช คลองนครเนื่องเขต เขตหนองจอก

 
ปรับปรุงวันที่ : 11 ตุลาคม 2560CommentShare