ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก AIT และประเทศอินโดนีเซียวันที่ 6 ธันวาคม 2560 สำนักการระบายน้ำ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก AIT และประเทศอินโดนีเซียดูงานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำคลองลาดพร้าว โดยมีตัวแทนจากกองระบบคลอง บรรยายรายละเอียดและความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการ

ปรับปรุงวันที่ : 06 ธันวาคม 2560CommentShare