ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สถานการณ์ประจำที่ 11 มีนาคม 2561สถานการณ์ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2561
ลักษณะอากาศทั่วไป : พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง เว้นแต่ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ จึงขอให้เกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะ 1-2 วันนี้ 

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา :  บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลง โดยอากาศจะคลายความร้อนลง สำหรับภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเนื่องจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.   

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : ไม่มีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ 

รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ (11 มีนาคม 2561 )
- ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ +0.04 ระดับน้ำปกติ
- ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.03 ระดับน้ำปกติ
- ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. +0.57 ระดับน้ำปกติ

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (10 มีนาคม 2561)
- ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.15 ม.รทก. เวลา 10:00 น. 
- สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.45 ม.รทก. เวลา 09:00 น.  
- สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ+1.18 ม.รทก. เวลา 11:00 น.  

ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา ณ หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (11 มีนาคม 2561)
ระดับ +0.85 ม.รทก. เวลา 09:26 น.

ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา (11 มีนาคม เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที)
นครสวรรค์ 449
เขื่อนเจ้าพระยา 113
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 174

รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 10 มีนาคม 2561 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป) 
1. ส.แจงร้อน 0.2 กรัม/ลิตร เวลา 10:00 น.
2. ส.ดาวคะนอง 0.2 กรัม/ลิตร เวลา 10:00 น.
3. ส.บางกอกใหญ่ 0.2 กรัม/ลิตร เวลา 08:00 น.
4. ส.เทเวศร์ 0.1 กรัม/ลิตร  เวลา  08:00 น.
5. ส.บางเขนใหม่  0.2 กรัม/ลิตร เวลา 11:00 น.

ปรับปรุงวันที่ : 11 มีนาคม 2561CommentShare