ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สถานการณ์ประจำที่ 12 มีนาคม 2561สถานการณ์ประจำวันที่ 12  มีนาคม 2561
ลักษณะอากาศทั่วไป : พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยตอนบนรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น สำหรับภาคเหนือและภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ในระยะนี้ 
สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา : บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น สำหรับภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ เนื่องจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : ไม่มีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ  

รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ (12 มีนาคม 2561 )
- ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ +0.04 ระดับน้ำปกติ
- ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.02 ระดับน้ำปกติ
- ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. +0.55 ระดับน้ำปกติ

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (11 มีนาคม 2561)
- ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.15 ม.รทก. เวลา 09:00 น. 
- สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.20 ม.รทก. เวลา 08:00 น.  
- สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ+1.21 ม.รทก. เวลา 11:00 น.  

ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา ณ หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (12 มีนาคม 2561)
ระดับ +0.83 ม.รทก. เวลา 06:55 น.

ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา (12 มีนาคม เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที)
นครสวรรค์ 442
เขื่อนเจ้าพระยา 121
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 171

รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 11 มีนาคม 2561 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป) 
1. ส.แจงร้อน 0.2 กรัม/ลิตร เวลา 09:00 น.
2. ส.ดาวคะนอง 0.2 กรัม/ลิตร เวลา 09:00 น.
3. ส.บางกอกใหญ่ 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 08:00 น.
4. ส.เทเวศร์ 0.1 กรัม/ลิตร  เวลา  15:00 น.
5. ส.บางเขนใหม่  0.1 กรัม/ลิตร เวลา 011:00 น.

ปรับปรุงวันที่ : 12 มีนาคม 2561CommentShare