ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน บริเวณสถานีตำรวจนครบาลบางเขนวันนี้( 10 พ.ค.61 ) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน บริเวณสถานีตำรวจนครบาลบางเขน โดยมีนายวรวัฒน์ หินซุย ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ พร้อมคณะเจำหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปโครงการ ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลบางเขน 

โครงการฯดังกล่าวเกิดจากถนนพหลโยธินบริเวณวงเวียนบางเขน หน้า สน.บางเขน เมื่อฝนตกปานกลางถึงหนักมักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำและเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง 1 ใน 17 จุดของสำนักการระบายน้ำ โดยจะใช้ระบบระบายน้ำออกเป็น 2 ทางด้วยท่อขนาด Ø 1.20 ม. ส่วนหนึ่งจะระบายลงคลองรางอ้อ-รางแก้ว และอีกส่วนหนึ่งลงคลองบางบัวแต่มีระยะทางไกลจึงทำให้การระบายน้ำออกไปล่าช้า ประกอบกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สำนักการระบายน้ำหาพื้นที่จัดเก็บน้ำและหน่วงน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินหรือ WATER BANK บริเวณ สน.บางเขน และบ่อสูบน้ำที่ปลายคลองบางบัวเพื่อระบายน้ำจุดท่วมขังลงคลองบางบัวต่อไป ทั้งนี้จะทำการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำที่ซอยอัมรินทร์ 3 วงเวียนบางเขน มีขนาดความจุ 1,000 ลบ.ม.เมื่อฝนหยุดตกสูบระบายน้ำลงคลองบัวและคลองรางอ้อ-รางแก้ว ด้วยเครื่องสูบ 2.00 ลบ.ม./วินาที สำหรับโครงการขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานราคากลาง


 สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวความยาวประมาณ 45.3 กม. จำนวนเสาเข็ม 60,000 ต้น
ความคืบหน้าโครงการฯตอกเข็มได้ 20,867 ต้น จากทั้งหมด 60,000ต้น หรือประมาณ 34.78%

ปรับปรุงวันที่ : 10 พฤษภาคม 2561CommentShare