ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

ประชุม การปักเสาไฟฟ้าชะลอคลื่น ก่อนการก่อสร้างโครงการคันหินวันนี้ (10 พ.ค. 2561) รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายสมพงษ์ เวียงแก้ว) ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม การปักเสาไฟฟ้าชะลอคลื่น ก่อนการก่อสร้างโครงการคันหิน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา ทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม ในการนี้ได้มีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์) ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบหลัก ผู้บริหารสำนักงานเขตบางขุนเทียน เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ หน่วยงานราชการอื่นๆ เช่น สผ. และ ทช. ผู้แทนชุมชนต่างๆ ตลอดจนพี่น้องประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปรับปรุงวันที่ : 10 พฤษภาคม 2561CommentShare