ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมวันที่ 15 พฤษภาคม 2561ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระหว่างสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 โดยมีนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

Download : ไฟล์ที่ 1
Download : ไฟล์ที่ 2
Download : ไฟล์ที่ 3
Download : ไฟล์ที่ 4
ปรับปรุงวันที่ : 16 พฤษภาคม 2561CommentShare