ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สร้าง 4 บ่อสูบเร่งดึงน้ำลง 3 คลอง แก้ปัญหาน้ำท่วมหมู่บ้านเศรษฐกิจ(9 มิ.ย.61) เวลา 12.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจระบบระบายน้ำหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 26 เขตบางแค ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางแค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่


ปรับปรุงวันที่ : 09 มิถุนายน 2561CommentShare