ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สนน.จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากปฏิบัติหน้าที่ วันนี้ (11 มิ.ย. 61) นายณรงค์  เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับบาดเจ็บในขณะการปฏิบัติงาน โดยรับจากกองทุนสวัสดิการสำนักการระบายน้ำ ในส่วนของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 12 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  78,000  บาท

ปรับปรุงวันที่ : 11 มิถุนายน 2561CommentShare