ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

ประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนของ กทม.วันนี้ (13 มิ.ย.61 เวลา 13.30 น.)นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนของกรุงเทพมหานคร โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 13 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 จากที่ประกาศการเข้าสู่ฤดูฝน กทม.โดย สำนักการระบายน้ำได้เตรียมพร้อมรับมือฝนมาอย่างต่อเนื่อง โดยทำการ  ทำความสะอาดท่อฯ  ขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล เตรียมความพร้อมสถานีสูบน้ำ  เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่  หน่วย BEST  รวมถึงศูนย์ป้องกันน้ำท่วม ที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ สภาพอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากการตรวจฝนด้วยเรดาร์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบแนวโน้มฝนที่จะตกในกรุงเทพมหานคร จะแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ และสื่อออนไลน์ เช่น    Website ของสำนักการระบายน้ำ (http://dds.bangkok.go.th)   
facebook : bkk.best   twitter  : BKK_BEST   LINE ID : @bkk.best  โดยมีเจ้าหน้าปฏิบัติแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังได้ให้เฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมและเข้าพื้นที่แก้ไขปัญหาในทันที

ปรับปรุงวันที่ : 13 มิถุนายน 2561CommentShare