ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตสำนักการระบายน้ำร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชร่วมบริจาคโลหิตในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 14.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2


ปรับปรุงวันที่ : 11 กรกฎาคม 2561CommentShare