ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สนน.ติวเข้มจัดฝึกอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างวันนี้ (2 พ.ย.61) เวลา 13.00 น. : นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย และคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม ณ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

           สำหรับการฝึกอบรมบุคลากรประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักการระบายน้ำผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน   เวลา 13.00-16.00 น.ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของสำนักการระบายน้ำมีความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมาย และคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น สอบถามปัญหาที่เกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายกำหนดอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ปรับปรุงวันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561CommentShare