ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สนน.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร7 พ.ย.61 เวลา 15.00 น.: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมกิจกรรม พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งมี นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายธรรมรัตน์ หวั่งหลี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารเขตจตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง บางซื่อ และเขตดุสิต ผู้แทนกองทัพบก และประชาชนจิตอาสา ประมาณ 500 คน ร่วมพิธี ณ โรงเรียนวัดเสมียนนารี เขตจตุจักร
           ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครโดย สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานเขตที่คลองเปรมประชากรไหลผ่าน ประกอบด้วย เขตจตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง บางซื่อ และเขตดุสิต จัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดคลองเปรมประชากรและบริเวณโดยรอบ ระหว่างวันที่ 7-18 พ.ย. 61 รวมระยะทางประมาณ 12 กม. กำหนดดำเนินการพัฒนาวันละประมาณ 1 กม. โดยเชิญประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมพัฒนาความสะอาดคลองเปรมประชากร ด้วยการจัดเก็บขยะในคลองและใต้ถุนบ้าน กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์ริมคลอง และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงคลอง พร้อมให้ความรู้และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนริมคลองในการดูแลรักษาคลองและบริเวณโดยรอบให้สะอาด ร่มรื่น สร้างระบบนิเวศที่ดีให้แก่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

ปรับปรุงวันที่ : 08 พฤศจิกายน 2561CommentShare