ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สนน.ประชุมแผนเตรียมความพร้อมเส้นทางปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”               วันนี้ (๘ พ.ย.๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น.: นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่เส้นทางปั่นจักรยาน งาน “Bike Unairak 2018” โดยมีนางสุทธิมล เกษสมบูรณ์ นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ  คณะผู้บริหารสำนักการระบายน้ำและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๑๓ อาคารธานีนพรัตน์  
               สำหรับการเตรียมความพร้อมของกิจกรรม  "Bike Unairak 2018 " ในส่วนของสำนักการระบายน้ำได้จัดเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่และเส้นทางจักรยานตลอดเส้นทางไปกลับ ประมาณ ๓๙ กิโลเมตร ซึ่งต้องเร่งทำการซ่อม สับเปลี่ยน ปรับปรุง ฝาตะแกรง ฝาท่อระบายน้ำ และการปรับปรุงฝาตะแกรงบ่อดักน้ำเสีย ฝาท่อรวบรวมน้ำเสีย และปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ  ควบคุมดูแลรักษาทำความสะอาดคูคลอง การควบคุมระดับน้ำ รักษาคุณภาพน้ำในคลองให้มีสภาพดี ไม่ส่งกลิ่นเหม็น ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตามแผนงานฯ ดังกล่าวจะต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยในช่วงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.ที่จะมีกิจกรรมงาน “Bike Unairak 2018” นั้น  ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำจะเฝ้าติดตามสภาพอากาศและรายงานสถานกรณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มกิจกรรมไปจนกว่ากิจกรรมจะเสร็จสิ้น


ปรับปรุงวันที่ : 08 พฤศจิกายน 2561CommentShare