ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สนน.ร่วมเปิดกิจกรรม ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2018 ในเส้นทาง Bike UnAiRak 2018พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริ ในเส้นทาง Bike UnAiRak 2018 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ ลานคนเมือง
โดยผู้ว่าฯกทม., คณะผู้บริหาร นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ คณะผู้บริหารสำนักฯ และจิตอาสาพระราชทาน กว่า 1,300 คน ได้ร่วมกันทำความสะอาดลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์และทาสีราวเหล็กกันตก รวมถึงร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์คลองมหานาคบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ นอกจากนี้ ยังแบ่งการทำงานออกเป็น 8 โซน โดยมีจิตอาสาพระราชทาน กว่า 3,820 คน ร่วมทำกิจกรรมฯ ตลอดเส้นทางการปั่นจักรยานกิจกรรม Bike UnAiRak 2018 ทั้งนี้ สำนักการระบายน้ำเข้าร่วมทำกิจกรรมตลอดเส้นทาง ประกอบด้วยทำความสะอาด คู คลอง ซ่อมแซมและทาสีราวเหล็กกันตก ปรับสภาพภูมิทัศน์ริมคลอง สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ ถ่ายเทและบริหารจัดการน้ำในคลองให้มีคุณภาพน้ำที่ดี จำนวน 16 คลอง 20 จุดตัดเส้นทางระยะทางความยาวรวม 6,650 เมตร

ปรับปรุงวันที่ : 05 ธันวาคม 2561CommentShare