ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สนน.ล้างทำความสะอาดหลอดวัดเทพธิดาราม ร่วมกับกระทรวงกลาโหม สนข.พระนครวันนี้ (8 ก.พ. 62) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ(สนน.) ได้ลงพื้นที่ตรวจตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพัฒนาสภาพคลองหลอดวัดเทพธิดาราม ซึ่งเป็นคลองเชื่อมต่อกันกับคลอดหลอดราชบพิธ ตลอดลำคลองมีความตื้นเขิน มีดินเลนมากรวมถึงเศษวัสดุขยะที่ถูกทิ้งลงในคลองจำนวนมาก โดยสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตพระนคร ร่วมกับกระทรวงกลาโหม นำเจ้าหน้าที่กว่า 500 นาย นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ(สนน.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยต่อประชาชนที่อาศัยหรือเดินทางผ่านแนวคลองชั้นใน ช่วงที่เวลาพร่องน้ำลงมากๆจะส่งกลิ่นรบกวน และน้ำมีดำ รวมถึงในช่วงฤดูฝนจะส่งผลให้น้ำในคลองไหลระบายได้ช้า อาจเกิดปัญหาน้ำท่วมบนผิวจราจรตามตรอกซอยได้ ซึ่งสำนักการระบายน้ำได้รับนโยบายมาพัฒนาคลองและทำการลอกดิน เก็บขยะ ล้างทำความสะอาดผนังเขื่อนตลอดคลองคลอดหลอดราชบพิธและคลองหลอดวัดเทพธิดารามจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือภาคเอกชนและประชาชนโปรดร่วมกันดูแลรักษาสภาพคู คลอง ด้วยการไม่ปล่อยน้ำเสียหรือทิ้งขยะ เศษวัสดุต่างๆลงไปเพื่อรักษาสภาพน้ำให้มีความใสสะอาด ไม่ส่งกลิ่นเหม็น เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ปรับปรุงวันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2562CommentShare