ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

งานมหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ Bangkok Enjoy Agingวันที่ 23 พ.ย. 2562 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ Bangkok Enjoy Aging "อาวุโสโก้เก๋า" ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

โดยนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ได้มอบหมายให้นายวัชรภัณฑ์ ปัยจพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 1 และนายแม้นเทพ ชัยจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 1 เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฯ ดังกล่าว ซึ่งสำนักการระบายน้ำ ได้จัดกิจกรรมออกบูธในชุดนิทรรศการชื่อ “การบริหารจัดการน้ำกรุงเทพมหานคร” อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ นำกิจกรรมมาให้บริการแก่ผู้สูงอายุและประชาชนที่มาร่วมงาน อาทิ บริการรถโมบายสุขภาพเคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคช่องปากและฟัน ตรวจการได้ยิน ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกรถคลายเครียดเคลื่อนที่ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองความเสี่ยง สุขภาพเบาหวาน ความดันโลหิต ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน แนะนำการทำบัญชีรายรับและรายจ่าย วางแผนการใช้จ่ายเงินและการออม กิจกรรมนันทนาการ การประกวดการแสดง “อาวุโสโก้เก๋า” จากศูนย์สร้างสุขทุกวัย และ Workshop จากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

ปรับปรุงวันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562CommentShare