ข่าวประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

สถานการณ์ประจำวันที่่ 5 มีนาคม 2564สถานการณ์ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2564
ลักษณะอากาศทั่วไป : พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วย สำหรับภาคใต้มีฝนบางแห่ง เนื่องจากลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่มีฝนตก

ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ

รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ (5 มีนาคม 2564)
- ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. -0.02 ระดับปกติ
- ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.57 ระดับปกติ
- ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ -0.75 ระดับปกติ

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (4 มีนาคม 2564)
- ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.25 ม.รทก. เวลา 10:00 น.
- สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.50 ม.รทก. เวลา 09:00 น.
- สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ +1.12 ม.รทก. เวลา 10:00 น.

ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (5 มีนาคม2564)
ระดับ +1.10 ม.รทก. เวลา 09:12 น.

ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ (5 มีนาคม 2564 เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที)
นครสวรรค์ 159
เขื่อนเจ้าพระยา 80
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 124

รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 4 มีนาคม 2564 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร
ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป)
1. ส.แจงร้อน 9.8 กรัม/ลิตร เวลา 09:00 น.
2. ส.ดาวคะนอง 7.8 กรัม/ลิตร เวลา 09:00 น.
3. ส.บางกอกใหญ่ 7.5 กรัม/ลิตร เวลา 09.00 น.
4. ส.เทเวศร์ 5.6 กรัม/ลิตร เวลา 15:00 น.
5. ส.บางเขนใหม่ 3.6 กรัม/ลิตร เวลา 10:00 น.

ปรับปรุงวันที่ : 05 มีนาคม 2564