ประชุมกำหนดรูปแบบมาตรฐานของฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ

4 ตุลาคม 2556

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 สำนักการระบายน้ำได้จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามแผนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในส่วนของสำนักการระบายน้ำ โดยมีตัวแทนจากสำนักการโยธา สำนักงานเขตต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบของฝาบ่อพักในผิวจราจรและบนทางเท้า และรูปแบบฝาบ่อพักเพื่อป้องกันการขโมย ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ชั้น 6 สำนักการระบายน้ำ 
การกำหนดรูปแบบมาตรฐานของฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและรูปแบบฝาบ่อพักเพื่อป้องกันการขโมย
1. ในผิวจราจร
- ฝากลมตะแกรงขนาด 0.864 x 0.07 ม.
- ฝาตะแกรงเหล็กขนาด 0.74 x 1.14 x 0.075 ม.
 
2. บนทางเท้า
- ฝาตะแกรงเหล็กขนาด 0.69 x 1.09 x 0.075 ม.
- ฝาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.69 x 1.09 x 0.075 ม.
 
3. ฝารางวี
- ฝารางวีขนาด 0.685 x 1.085 x 0.15 ม.
- ฝารางวีขนาด 0.735 x 0.74 x 0.15 ม.
 
ที่มา : กองระบบท่อระบายน้ำ


<< Prev

Comment Share