1.  โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมเพื่อปิดล้อมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

                   สำนักการระบายน้ำได้ก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม เพื่อปิดล้อมพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าจากพื้นที่ภายนอกเข้าท่วมพื้นที่ป้องกัน โดยได้มีการก่อสร้างคันกั้นน้ำดังนี้

  

                               

                                                                                   ภาพคันกั้นน้ำตามพระราชดำริ

 

1.1       คันป้องกันน้ำท่วมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (คันกั้นน้ำตามพระราชดำริ)

                                หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ พ.ศ. 2526  กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมทางหลวง        กรมชลประทาน การรถไฟแห่งประเทศไทย ก่อสร้างคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าจากทุ่งด้านตะวันออกและด้านเหนือของกรุงเทพมหานครเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนชั้นใน โดยก่อสร้างคันกั้นน้ำเป็นคันดิน ตั้งแต่พื้นที่ตอนบนที่ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน มาตามแนวถนนสายไหม, หทัยราษฎร์ ร่มเกล้า กิ่งแก้ว ลงสู่ทะเลที่จังหวัดสมุทรปราการ ความยาวประมาณ 72 กม. การก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ปัจจุบันได้มีการยกระดับถนนเป็นคันกั้นน้ำทดแทนคันดินเดิม ซึ่งคันดังกล่าวสามารถป้องกันน้ำไหลบ่าจากด้านตะวันออกได้เป็นอย่างดี

  

                                      

 

                        

                                                                                ภาพเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา


 

                      1.2    แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และ คลองมหาสวัสดิ์

                                                ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งคลองบางกอกน้อย และ คลองมหาสวัสดิ์ยาวทั้งสิ้นประมาณ    86กม.เดิมใช้ถนนเป็นแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำไหลบ่าจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ    โดยฝั่งพระนครมีถนนประชาราษฎร์สาย1 ถนนสามเสน ถนนพระอาทิตย์   ถนนมหาราช ถนนทรงวาด           ถนนเจริญกรุง ถนนพระราม 3 และถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ  ฝั่งธนบุรีมีถนนจรัญสนิทวงศ์                 ถนนอรุณอัมรินทร์  ถนนบางกอกน้อยตลิ่งชัน  ถนนสวนผัก  ถนนวังเดิม ถนนสมเด็จเจ้าพระยา                ถนนเจริญนครและถนนราษฎร์บูรณะ เป็นแนวคันป้องกันน้ำ แต่หากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูง พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งที่อยู่ระหว่างถนนดังกล่าวกับริมแม่น้ำจะประสบปัญหาน้ำท่วม ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร มีประชาชนพักอาศัยประมาณ 80,000หลังคาเรือน

 

                                                หลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่พ.ศ. 2538  สำนักการระบายน้ำได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และ คลองมหาสวัสดิ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2539  จนถึงปัจจุบันความยาวแนวป้องกันน้ำท่วมที่จะต้องก่อสร้างทั้งสิ้น ยาวประมาณ 77 กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ 57.0 กิโลเมตร ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 20.0 กิโลเมตร  คาดว่าจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2552 โดยคันกันน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีความสูงระหว่าง + 2.50 ถึง + 3.00 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ที่ระดับ + 2.40 ม. (รทก.) ตรวจวัดที่สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ