หน้าหลัก ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร การให้บริการ ปฎิทินกิจกรรม ติดต่อเรา
รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน  [ 21 พ.ย. 2557 16 : 17.00 น. กทม.และปริมณฑลไม่พบกลุ่มฝน l อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31.3 องศาเซลเซียส] ...
temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด
(1 มกราคม 2557)
174588 คน
(21 พฤศจิกายน 2557)   วันนี้ 749 คน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    ประวัติความเป็นมา
    ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน
    โครงสร้างผู้บริหาร
    แผนปฎิบัติราชการ
    สถิติที่เกี่ยวข้อง
    ข้อมูลกายภาพ
บริการข้อมูล
    ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ
    รายงานสถานการณ์น้ำ
    รายงานสภาพน้ำท่วมขัง
    แผนที่ปริมาณฝนตก
    แผนป้องกันและแก้ไข
   ปัญหาน้ำท่วม
    ระบบตรวจวัดสภาพอากาศ
    ระบบเฝ้าน้ำท่วมถนน
    ระบบเฝ้าระวังน้ำล้นคลอง
    ระบบโทรมาตร (SCADA)
    โครงการต่อเชื่อมเครือข่าย
    ข้อมูลควบคุม
    ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
    ข้อมูลคลอง คู ลำราง
    สถานการณ์ความเค็ม
    ของแม่น้ำเจ้าพระยา
    ทีวีสำนักการระบายน้ำ
    ข่าว ก.ท.ม. ประจำวัน
    E-Magazine
    Download
ข่าวประกวดราคา
    ข่าวประกวดราคา
    และสอบราคา ประมูลด้วย
    ระบบอิเล็กทรอนิกส์
    ข่าวประกาศราคากลาง
มุมวิชาการ
    การใช้ปุ๋ยหมักจากตะกอน
    น้ำเสียอย่างถูกวิธี
    อุโมงค์ระบายน้ำ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมาหนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำได้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนรัชดาภิเษกลอดใต้คลองบางซื่อไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่เขตดุสิต บางซื่อ พญาไท จตุจักร ดินแดง และห้วยขวาง ประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร กำหนดแล้วเสร็จปี 2559
ข้อมูลประจำวัน
พัฒนาโดยกองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ติดต่อโทร 0-2246-0317