10.00 น. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่พบกลุ่มฝน | อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31.1 องศาเซลเซียส


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:16 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 93,050 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )


เชื่อมโยงระบบ