17.00 น. ฝนเล็กน้อยตกในลักษณะกระจายพื้นที่ฝั่งพระนครต่อเนื่องอ.เมืองฉะเชิงเทรา อ.บางพลี


วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 17:30 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 623,270 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )


เชื่อมโยงระบบ