07.00 น. กทม. ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง 27.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 83 %
เชื่อมโยงระบบ


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06:07 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,466,843 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )