เวลา 16.00 น.  พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน  ตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง อ.เมืองปทุมธานี แนวโน้มเคลื่อนตะวันออกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมอยุธยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.เพชรบุรี ราชบุรี   แนวโน้มเคลื่อนตะวันออกเฉียงเหนือ
เชื่อมโยงระบบ


วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:10 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,569,136 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )