09.00น.กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31.6 องศาเซลเซียส


วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:15 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 233,678 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )


เชื่อมโยงระบบ