00.00 น. ฝนปานกลางสลับหนักกลุ่มใหญ่เขตหนองจอกต่อเนื่อง อ.ลำลูกกา อ.บางน้ำเปรี้ยว  อ.เมืองฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ อ.บางปะกง


วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 00:17 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,030,887 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )เชื่อมโยงระบบ