15.00 น. เรดาร์ตรวจไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่ กทม. | อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ  29.9 องศาเซลเซียส


วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 16:00 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 647,932 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )


เชื่อมโยงระบบ