22.00 น. พื้นที่กทม.ไม่พบกลุ่มฝน l อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง 22.6 องศาเซลเซียส


วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 02:30 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,078,071 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )เชื่อมโยงระบบ