02.00 น. กทม.ไม่พบกลุ่มฝน รอบนอกฝนอ่อนถึงปานกลาง อ.พระประแดง เคลื่อนเข้า อ.เมืองสมุทรปราการ


วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 04:46 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 31,099 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )


เชื่อมโยงระบบ