23.00 น.  พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง 28.7 องศาเซลเซียส 
เชื่อมโยงระบบ


วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 01:28 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,438,195 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )