Home202020-03-20T00:50:06+00:00

22.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 23 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 59%

ข้อมูลประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ <<ดูข่าวทั้งหมด>>

ประกาศสำนักการระบายน้ำ <<ดูประกาศทั้งหมด>>

ประกาศแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)

ประกาศรายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลง งานปรับปรุงเขื่อนเรียงหินเดิมเป็นแบบเรียงหินพร้อมดาดท้องคลอง คลองเปรมประชากรจากบริเวณถนนราชวิถีถึงบริเวณถนนศรีอยุธยา

ประกาศสำนักการระบายน้ำ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลฯ นายอำนาจ เลากสิกิจ

ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำมีนบุรี ระยะที่ 2

เชื่อมโยง