15.00 น. พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝน l ฝนเล็กน้อย-ปานกลาง จ.ชลบุรี เคลื่อนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ l อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง 34.5 องศาเซลเซียส


วันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 23:16 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,180,352 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )เชื่อมโยงระบบ