22.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน | อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง 30.7องศาเซลเซียส


วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 22:25 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,096,976 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )เชื่อมโยงระบบ