15.00 น. พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝน | อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง 33.6 องศาเซลเซียส


วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 15:21 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,295,634 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )เชื่อมโยงระบบ