05.00 น. พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน|อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง 27.2 องศาเซลเซียส 

 


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:07 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,066,190 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )เชื่อมโยงระบบ