23.00 น. กทม.ไม่พบกลุ่มฝน รอบนอกฝนเล็กน้อย-ปานกลาง อ.บางพีล อ.บางเสาธง อ.บางบ่อ อ่าวไทย  อ.องครักษ์ เคลื่อนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ


วันที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 23:14 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 8,062 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )


เชื่อมโยงระบบ