20.00 น. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 27.2 องศาเซลเซียส


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 19:34 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 147,560 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )


เชื่อมโยงระบบ