22.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง 26.3 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 92 %
เชื่อมโยงระบบ


วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 04:59 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,405,691 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )