08.00 น.พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 79%
เชื่อมโยงระบบ


วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:15 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,611,779 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )