09.00 น. พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 29.4 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65%
เชื่อมโยงระบบ


วันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 09:50 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,495,415 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )