20.00 น. พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28.2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 83%
เชื่อมโยงระบบ


วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 21:02 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,520,401 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )