18.00 น. พื้นที่กรุงเทพมหานครฝนหยุดตก  อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 27.7 องศาเซลเซียส


วันที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 18:13 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 194,321 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )


เชื่อมโยงระบบ