08.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน /  อุณหภูมิสำนักการระบายน้ำ  เขตดินแดง 29.4 องศาเซลเซียส
เชื่อมโยงระบบ


วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:04 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,331,249 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )