22.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน | อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 57%
เชื่อมโยงระบบ


วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 04:14 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,795,764 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )