17.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน | อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60 %
เชื่อมโยงระบบ


วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 18:40 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,844,644 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )