22.00 น. กทม.ไม่พบกลุ่มฝน /อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 73 %
เชื่อมโยงระบบ


วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 03:10 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,962,561 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )