19.00 น. กทม.ไม่พบกลุ่มฝน | อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 68%
เชื่อมโยงระบบ


วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 20:02 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,990,220 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )