09.00 น. กทม.ไม่พบกลุ่มฝน | อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 29 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 76%
เชื่อมโยงระบบ


วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09:05 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,812,668 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )