07.00 น. กทม.ฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ / อุณหภูมิสำนักการระบายน้ำ 26.0 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 94 %
เชื่อมโยงระบบ


วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 08:02 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,719,903 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )