08.00 น. กทม. ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 30.1 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 73%
เชื่อมโยงระบบ


วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09:08 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,680,249 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )