20.00 น. เรดาร์ตรวจไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 29.0 องศาเซลเซียส


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 20:09 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 659,605 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )


เชื่อมโยงระบบ