09.00 น. ไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่ กทม. l อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31.7 องศาเซลเซียส


วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 17:32 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 701,104 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )


เชื่อมโยงระบบ