09.00 น. พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน | อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง 30.1 องศาเซลเซียส


วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08:19 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,142,321 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )เชื่อมโยงระบบ