23.00 น. พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง 28.3 องศาเซลเซียส


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:03 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,066,189 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )เชื่อมโยงระบบ