19.00 น. กทม. ไม่พบกลุ่มฝน / ฝนเล็กน้อย-ปานกลางกระจาย จ.ปทุมธาน เคลื่อนทิศเหนือค่อนตะวันออก


วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 19:36 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 965,605 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )เชื่อมโยงระบบ