Home202020-03-20T00:50:06+00:00

22.00 น. ฝนเล็กน้อย จ.นนทบุรี จ.สมุทรสาคร แนวโน้มลดลง  / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 90%

ข้อมูลประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ <<ดูข่าวทั้งหมด>>

ประกาศสำนักการระบายน้ำ <<ดูประกาศทั้งหมด>>

ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำมีนบุรี ระยะที่ 2

ประกาศแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา

ประกาศแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองวัดบึง พร้อมเขื่อน ค.ศ.ล คลองวัดบึงจากบริเวณซอยทองหล่อถึงบริเวณซอยสุขุมวิท 39

เชื่อมโยง