22.00 น. กทม. ไม่พบกลุ่มฝน | อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง 27.9 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 84 %
เชื่อมโยงระบบ


วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 04:49 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,352,659 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )