22.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 69%
เชื่อมโยงระบบ


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:53 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,785,478 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )