09.00 น.ฝนเล็กน้อย อ.ปากเกร็ด เมืองนนทบุรี เขตบางเขน   เคลื่อนตัวทิศตะวันออก เข้าเขตดอนเมือง หลักสี่    แนวโน้มลดลง / อุณหภูมิสำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง 30.2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75 %
เชื่อมโยงระบบ


วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:18 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,331,271 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )