11.00 น. กทม.ไม่พบกลุ่มฝน | อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 33.3 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 63%
เชื่อมโยงระบบ


วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 11:21 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,813,204 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )