06.30 น. กทม. ฝนละอองบางพื้นที่ / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง 27.7 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 83 %
เชื่อมโยงระบบ


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05:35 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,466,829 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )