12.00 น. พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝน  อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 34.1 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์  59 %
เชื่อมโยงระบบ


วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:58 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,572,525 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )