23.00 น. พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน | อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 30.0  องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 62 %
เชื่อมโยงระบบ


วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 02:20 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,479,796 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )