12.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 33.8 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 59%
เชื่อมโยงระบบ


วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:43 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,648,829 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )