22.00 น. พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน | อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 29 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 54%
เชื่อมโยงระบบ


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 04:16 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 1,823,400 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )