13.00 น.ไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่กทม. | อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 32.1 องศาเซลเซียส


วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 14:14 สถิติผู้เข้าชม ทั้งหมด 2,536 ครั้ง ( เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 )


เชื่อมโยงระบบ