Home202020-03-20T00:50:06+00:00

วันที่ 30 มีนาคม 2566 / เวลา 22.00 น./ พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 69%

กล้อง CCTV ดูระดับแม่น้ำเจ้าพระยา

ข้อมูลประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ <<ดูข่าวทั้งหมด>>

ประกาศสำนักการระบายน้ำ <<ดูประกาศทั้งหมด>>

ประกาศกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ประกาศสำนักการระบายน้ำ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักการระบายน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักการระบายน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เชื่อมโยง