Home202020-03-20T00:50:06+00:00

.

ข่าวด่วน

ประกาศแจ้งเตือนและคาดการณ์ ฝนตกปกคลุมพื้นที่ กทม. ประจำวันที่ 30 ก.ย. 2565

ประกาศกรุงเทพมหานคร เตือนพายุไต้ฝุ่น โนรู ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2565

ข้อมูลประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ <<ดูข่าวทั้งหมด>>

ประกาศสำนักการระบายน้ำ <<ดูประกาศทั้งหมด>>

ประกาศสำนักระบายน้ำ เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข้อมูลแก้ไขสัญญา งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองสวนมะม่วงถึงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์

เชื่อมโยง