Home202020-03-20T00:50:06+00:00

วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 32 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70%

ข่าวด่วน

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 14 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 13 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 12 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2567

กล้อง CCTV ดูระดับแม่น้ำเจ้าพระยา <<ดูเพิ่มเติม>>

ข้อมูลประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ <<ดูข่าวทั้งหมด>>

ประกาศสำนักการระบายน้ำ <<ดูประกาศทั้งหมด>>

ประกาศสำนักการระบายน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เชื่อมโยง

Youtube สำนักการระบายน้ำ