Home202020-03-20T00:50:06+00:00

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 / เวลา 22.00 น. ฝนเล็กน้อยบางพื้นที่  อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 81%

ข้อมูลประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ <<ดูข่าวทั้งหมด>>

ประกาศสำนักการระบายน้ำ <<ดูประกาศทั้งหมด>>

ประกาศแก้ไขสัญญางานปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้านหลาย จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางล่างถึงเขื่อนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต 55 (ครั้งที่ 2)

ประกาศบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 1) สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1

ประกาศแก้ไขสัญญางานก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองหลุมไผ่ ตอนคลองลาดพร้าว

สัญญาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

เชื่อมโยง