สถานการณ์น้ำท่วมขัง
วันที่ 25 มกราคม 2565
ไม่มีรายงานน้ำท่วมขัง