Home202020-03-20T00:50:06+00:00

วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 82%

ข่าวด่วน

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 14 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 13 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 12 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2567

Youtube สำนักการระบายน้ำ

กล้อง CCTV ดูระดับแม่น้ำเจ้าพระยา ดูกล้อง CCTV ทั้งหมด

ข้อมูลประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ <<ดูข่าวทั้งหมด>>

ประกาศสำนักการระบายน้ำ <<ดูประกาศทั้งหมด>>

ประกาศสำนักการระบายน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เชื่อมโยง