prnews2020-03-12T00:49:51+00:00

ประกาศสำนักการระบายน้ำ

ประกาศสำนักการระบายน้ำ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลฯ นายวิสุทธิ สันตยานนท์
ประกาศแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่โรงพย
ประกาศแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมโครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก
ประกาศแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมโครงการบำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุง
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพ
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศเลื่อนการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว