แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักการระบายน้ำ กทม. 2

ดู Link Google Map

สำนักการระบายน้ำ

123 สำนักการระบายน้ำ ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2203 2609 หรือ โทร 2216

E-mail: ddsbma@gmail.com

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร BKK_BEST@

แจ้งข้อร้องเรียนฝาท่อระบายน้ำ ติดตามสถานะการดำเนินการ

ระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

Complaint Form

Facebook สำนักการระบายน้ำ
Bangkok.Water