บันทึกสรุปเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ปี2548 ฉบับพิเศษ
 
หน้าปก ปกหลัง ปกใน
คำทักทาย สารบัญ
ฝนและพายุปี 2548
การตรวจราชการของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม
การดำเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน
ความเสียหายเนื่องจากน้ำท่วม
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการป้องกันน้ำท่วม
กราฟสรุปค่าจ้างและงบประมาณ
เหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
 
 

Back