Home202020-03-20T00:50:06+00:00

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. / พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 55%

ข่าวด่วน

กล้อง CCTV ดูระดับแม่น้ำเจ้าพระยา <<ดูเพิ่มเติม>>

ข้อมูลประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ <<ดูข่าวทั้งหมด>>

ประกาศสำนักการระบายน้ำ <<ดูประกาศทั้งหมด>>

ประกาศสำนักการระบายน้ำ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักการระบายน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักการระบายน้ำ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการค่าใช้จ่ายติดตั้ง ระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เชื่อมโยง

Youtube สำนักการระบายน้ำ